Οδηγίες συγγραφής επιστημονικού άρθρου

Οδηγίες συγγραφής επιστημονικού άρθρου

Έχει αναγνωσθεί 26923 φορές!

Οι φοιτητές καλούνται όταν συμμετέχουν σε μία ερευνητική εργασία, να καταγράψουν ένα άρθρο σχετικά με αυτή.Ο επιστήμονας ενημερώνει με τη δημοσίευση του άρθρου του την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για την έρευνά του. Ειδικά αν αυτή γίνει αποδεκτή, τότε ακολουθεί η καταξίωση και αναγνώριση του επιστημονικού του έργου.

Πως γράφεται όμως ένα επιστημονικό άρθρο;  Είναι απλά μια έκθεση ιδεών ή έχει καθορισμένο τρόπο παρουσίασης; Ισχύει το δεύτερο. Για να δούμε λοιπόν, ποια είναι η δομή που απαιτείται να έχει  μια ερευνητική εργασία.

Πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο ερευνητικό πρωτόκολλο και μεθοδολογία. Κύρια συστατικά στοιχεία της είναι η περίληψη, η εισαγωγή, η μεθοδολογία, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα και οι αναφορές.
Γενικά στοιχεία:
Η έκταση ενός επιστημονικού άρθρου θα πρέπει να προσεγγίζει τις 2.500 λέξεις ή τις οχτώ σελίδες αντίστοιχα με απόκλιση 10%. Προτεινόμενη γραμματοσειρά είναι η γραμματοσειρά Times New Roman Greek με μέγεθος 12. Το διάστιχο παραγράφου ρυθμίζεται σε 1,5, τα περιθώρια σε 2,5 εκ. από κάθε πλευρά της σελίδας και οι διαστάσεις χαρτιού σε Α4.
Όσον αφορά τις ενότητες και υποενότητες που περιλαμβάνει η εργασία καλό θα ήταν να φέρουν τίτλο και αρίθμηση. Τα περιεχόμενα της κάθε υποενότητας δεν πρέπει να συγχέονται με εκείνα άλλων υποενοτήτων Επίσης, η μορφοποίηση της γραμματοσειράς των τίτλων πρέπει να διαφοροποιείται από αυτή του υπόλοιπου κειμένου και να αποφεύγεται η υπογράμμιση.
Τα γραφήματα και οι πίνακες τοποθετούνται είτε μέσα στο κείμενο είτε στο τέλος της εργασίας σαν παράρτημα (όταν είναι μεγάλα σε έκταση). Σε κάθε περίπτωση φέρουν λεζάντα και αύξουσα αρίθμηση. Η αρίθμηση πρέπει να είναι διαφορετική αν πρόκειται για πίνακα ή γράφημα κτλ. Αν ο πίνακας προέρχεται από άλλη πηγή πρέπει να αναγράφεται.

Αναλυτικότερα ένα επιστημονικό άρθρο πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:

1. Τίτλος
Ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός. Τοποθετείται στο πάνω κεντρικό μέρος της πρώτης σελίδας και περιέχει επιπλέον το όνομα του συγγραφέα, την ιδιότητά του καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

2. Περίληψη
Η περίληψη τοποθετείται στην πρώτη σελίδα του άρθρου κάτω από τον τίτλο. Περιλαμβάνει τον βασικό σκοπό εκπόνησης της εργασίας, τη μέθοδο, τα κύρια αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

3. Λέξεις κλειδιά (keywords)
Οι λέξεις κλειδιά αναγράφονται στο κάτω μέρος της σελίδας και ακολουθούν τον τίτλο και την περίληψη. Πρόκειται για χαρακτηριστικές λέξεις του περιεχομένου της εργασίας.

4. Εισαγωγή
Τοποθετείται συνήθως στη δεύτερη σελίδα και περιλαμβάνει τις κυριότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν πάνω στο θέμα(βιβλιογραφική ανασκόπηση) και τον σκοπό.

5. Μέθοδος
Η μέθοδος περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα. Αν πρόκειται για βιβλιογραφική μελέτη τότε αναφέρεται το χρονικό διάστημα μελέτης των πηγών.Σε περίπτωση που πρόκειται για στατιστική έρευνα στο μέρος αυτό αναφέρονται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του δείγματος, ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

6. Αποτελέσματα
Τα λεπτομερή αποτελέσματα παρατίθενται και μέσω κειμένου, αλλά και με τη μορφή πινάκων και γραφημάτων όπου είναι δυνατόν.

7. Συζήτηση/Προβληματισμοί
Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τον σκοπό της καθώς και σύγκρισή αυτών με αποτελέσματα σχετικών ερευνών του παρελθόντος . Σημειώνονται επίσης προτάσεις θεμάτων για μελλοντική έρευνα.

8. Συμπεράσματα
Στο μέρος αυτό της εργασίας διατυπώνονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

9. Βιβλιογραφία
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται με αλφαβητική σειρά όλες οι αναφορές σε ευρήματα και απόψεις άλλων συγγραφέων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι αναφορές πρέπει να υπάρχουν και μέσα στο κείμενο.

Ας σημειωθεί πως κατά περίπτωση μπορεί να παραληφθούν κάποια από τα τμήματα που προαναφέρθηκαν, αν ο συγγραφέας του άρθρου το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, μπορεί πριν την εισαγωγή να υπάρχει πίνακας περιεχομένων της εργασίας.

Δείτε παράδειγμα άρθρου (pdf αρχείο – εξωτερικός σύνδεσμος).

O Παναγιώτης Αθανασόπουλος είναι ο ιδρυτής αυτού του διαδικτυακού τόπου, και Διδάκτωρ Χημικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει σε φροντιστήρια, μαθήματα Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*