Οι φοιτητές καλούνται όταν συμμετέχουν σε μία ερευνητική εργασία, να καταγράψουν ένα άρθρο σχετικά με αυτή.Ο επιστήμονας ενημερώνει με τη δημοσίευση του άρθρου του την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για την έρευνά του. Ειδικά αν αυτή γίνει αποδεκτή, τότε ακολουθεί η καταξίωση …

Οδηγίες συγγραφής επιστημονικού άρθρου Διαβάστε περισσότερα & raquo;

Σήμανση με: ,