Το Θέμα:  Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, στοχεύει στη δημιουργία ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων των ΑΕΙ με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015. Τα μαθήματα …

Ανοιχτά μαθήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ Διαβάστε περισσότερα & raquo;