Το Θέμα:  Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, …

Ανοιχτά μαθήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ Διαβάστε περισσότερα & raquo;