Είναι αλήθεια πως συχνά αναρωτιέμαι αν οι υπεύθυνοι που καταρτίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου έχουν φοιτήσει σε Ελληνικά σχολεία. Η απορία μου προκύπτει εύλογα στα τόσα χρόνια που διδάσκω,  από τα πολλά ερωτηματικά των μαθητών μου …

Χημικός Χωρίς Χημεία Διαβάστε περισσότερα & raquo;

Σήμανση με: