1) Από τις παραπάνω ενώσεις άκυκλες είναι οι: α) 1, 2, 3, 12 β) 2, 5, 7, 8 γ) 1, …

Κριτήριο Αξιολόγησης 1.1 Διαβάστε περισσότερα & raquo;