Καύση

Ποια υλικά ονομάζονται καύσιμα και τι καύση;

Καύσιμα είναι υλικά που όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Καύση μιας ανόργανης ή οργανικής ένωσης είναι η αντίδραση αυτής με οξυγόνο (ή αέρα)΄όταν συνοδεύεται από παραγωγή φωτός και θερμότητας.

Κατά την πλήρη καύση σχηματίζεται CO2

Κατά την ατελή καύση σχηματίζεται :

1

Κατά την καύση του Η2 σχηματίζεται:

1