ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για το σχολείο: 27, 30, 35, 37, 50, 51, 61. Για το σπίτι:. 28, 29, 36, 38, 39, 46, 49, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 64. (Εδώ υπάρχουν και συνδυαστικές ασκήσεις αλκανίων και αλκενίων).