Συζυγή ζεύγη οξέος - βάσης

panagiotisathanasopoulos.gr

  
Στις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών γράψτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ την απάντηση. Τους χημικούς τύπους γράψτε τους χωρίς τη χρήση δεικτών ή εκθετών. Π.χ. αντί για Η2Ο γράψτε Η2Ο