ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΙΟΝΤΟΣ

panagiotisathanasopoulos.gr

Αντιστοίχισε τις σωστές λέξεις. Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
HCl 0,1M
HA 0,1M
HCl 0,1M και NaCl 0,1M
HA 0,1M και NaA 0,1M