Μήνας: Ιούλιος 2013

Επάγγελμα Χημικός

Βάσεις – Σχολές Πληροφορίες Σχολών Βάση 2018 ΧΗΜΕΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ 17.761 ΧΗΜΕΙΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.349 ΧΗΜΕΙΑΣ – ΠΑΤΡΑ 17.096 ΧΗΜΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16.867 ΧΗΜΕΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 16.825   Εργάζομαι ως χημικός   Περιγραφή Επαγγέλματος: Η δομή, η σύνθεση, οι ιδιότητες και οι

Ανοιχτά μαθήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Το Θέμα:  Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, στοχεύει στη δημιουργία ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων των ΑΕΙ με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015. Τα μαθήματα

Άσκηση στην Οργανική της Γ΄ Λυκείου

Κεφάλαιο 5ο :
Ασκηση: Οργανική Χημεία Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης
Ποσότητα αλκινίου Α αντιδρά με αέριο Η2 παρουσία καταλύτη Ni και προκύπτει μείγμα δύο υδρογονανθράκων Β και Γ. Με κατάλληλη διαδικασία απομονώνουμε όλη την ποσότητα του Β και τον διαβιβάζουμε σε νερό παρουσία Η2SO4 οπότε παράγονται οι οργανικές ενώσεις Δ (κύριο προϊόν) και Ε. Το μείγμα των οργανικών ενώσεων Δ και Ε το χωρίζουμε σε δύο ίσα μέρη.

Διαγώνισμα:

Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Εκφώνηση Απάντηση  1ο  2 Εκφώνηση  1ο  3 Εκφώνηση  5ο 

Οδηγίες συγγραφής επιστημονικού άρθρου

Οι φοιτητές καλούνται όταν συμμετέχουν σε μία ερευνητική εργασία, να καταγράψουν ένα άρθρο σχετικά με αυτή.Ο επιστήμονας ενημερώνει με τη δημοσίευση του άρθρου του την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για την έρευνά του. Ειδικά αν αυτή γίνει αποδεκτή, τότε ακολουθεί η καταξίωση

Με ετικέτα: ,

Χημικός Χωρίς Χημεία

Είναι αλήθεια πως συχνά αναρωτιέμαι αν οι υπεύθυνοι που καταρτίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου έχουν φοιτήσει σε Ελληνικά σχολεία. Η απορία μου προκύπτει εύλογα στα τόσα χρόνια που διδάσκω,  από τα πολλά ερωτηματικά των μαθητών μου

Με ετικέτα:
Top