ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   ακρίβεια      απόσταξης      βρασμού      εξάτμιση      κλασματική      κοσκίνισμα      μαγνητικές      πυκνότητα      υγρών      φυγοκέντριση   
α) Ο μαγνητικός διαχωρισμός εφαρμόζεται όταν ένα στερεό συστατικό έχει ιδιότητες.
β) Το αλεύρι διαχωρίζεται από τα πίτουρα με
γ) Το αλάτι παραλαμβάνεται από τις αλυκές με
δ) Το βούτυρο αποχωρίζεται από το γάλα με
στ) Η φυγοκέντριση βασίζεται στη διαφορετική των συστατικών του μίγμα­τος.
ε) Το απεσταγμένο νερό είναι προϊόν
ζ) Η κλασματική απόσταξη βασίζεται στη διαφορά των σημείων των συ­στατικών του μίγματος.
η) Το πετρέλαιο διαχωρίζεται στα συστατικά του με απόσταξη
θ) Η χρωματογραφία είναι μέθοδος διαχωρι­σμού με μεγάλη .