Σχολική άσκηση - Βιβλίο μαθητή

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
2. Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χημικά στοιχεία και ποιες είναι χημικές ενώσεις (Στόχοι 2ος και 3ος)    
Οξυγόνο
Σίδηρος
Χλωριούχο νάτριο
Ζάχαρη
Υδρογόνο
Ανθρακας
Νερό
Διοξείδιο του άνθρακα
Θείο