Διαλύματα - Αντιστοίχιση

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
νερό με ασπιρίνη
νερό με οινόπνευμα


νερό με χώμα

ζάχαρη με σκόνη κακάο

σοκολάτα

χυμός φρούτων


νερό με λάδι