Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Διάλυμα      Διαλυμένη ουσία      Διαλύτης      Ετερογενές      Νερό      Ομογενές      μείγμα   
Λέμε έτσι και το ομογενές μείγμα:
Πολύ καλός διαλύτης:
Το συστατικό του μείγματος στη μικρότερη αναλογία:
Είναι το μείγμα του νερού με την άμμο:
Μείγμα του οποίου τα συστατικά δε διακρίνονται:
Υπάρχει ένας σε κάθε διάλυμα:

Η λέξη που σχηματίζεται είναι