Ερώτηση

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ      ΟΗΕ      ΥΠΕΧΩΔΕ   
Διάβασε τα παρακάτω αποσπάσματα από άρθρα και απάντησε στα ερωτήματα που ακολουθούν:
Σε ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 1975, υπό την αιγίδα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), οι
παράκτιες χώρες της Μεσογείου ενέκριναν μία Συνθήκη για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση. Εγκρίθηκε επίσης ένα Πρόγραμμα Δράσης για τη
Μεσόγειο (Ned Po), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει προγράμματα επιστημονικής έρευνας και παρακολούθησης της ρύπανσης της Μεσογείου. Έτσι τώρα, 17 από τις 18 χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, παραμερίζοντας τις πολιτικές τους διαφορές, αντιμετωπίζουν από κοινού τους κινδύνους του. Οι χώρες αυτές είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μονακό, η Μάλτα, η Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρος, η Συρία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Αραβική Δημοκρατία της Λιβύης, η Τυνησία, η Αλγερία και το Μαρόκο. Η Αλβανία έστειλε για πρώτη φορά αντιπροσωπία το 1985.
Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών γλυκών νερών Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. -ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η αυξανόμενη κατά τις τελευταίες δεκαετίες ζήτηση νερού για όλες τις χρήσεις (αστικές, βιομηχανικές, αγροτικές), σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσό βροχοπτώσεων των τελευταίων χρόνων και τον πολλαπλασιασμό των πηγών ρύπανσης, οδήγησε στη σημαντική υποβάθμιση των υδατικών πόρων.
Σχεδιάστηκε έτσι από το Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. ένα δίκτυο εργαστηρίων κατάλληλα εξοπλισμένων, ώστε να γίνονται αναλύσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα σε δείγματα από τα εσωτερικά νερά (ποτάμια, λίμνες) σε ολόκληρη τη χώρα. Το Δίκτυο Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας των Επιφανειακών Γλυκών Νερών περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 8 εργαστήρια στις πόλεις: Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λιβαδειά, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο και Μυτιλήνη.

α. Ποιοι οργανισμοί (κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί) ασχολούνται με τη ρύπανση των νερών;