Φυσικές ιδιότητες των υλικών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   λάδι      νερό      ξύλο      σίδηρος   
Να κατατάξετε τα παρακάτω υλικά με βάση την πυκνότητά τους: νερό, ξύλο, σίδηρος, λάδι.

> > >