Φυσικές ιδιότητες των υλικών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   αγωγιμότητα      γεύση      διαμάντι      ελαστικότητα      ευθραστότητα      οσμή      πυκνότητα      σκληρότητα      τάλκης   
αγωγιμότητα γεύση διαμάντι ελαστικότητα ευθραστότητα οσμή πυκνότητα σκληρότητα τάλκης

Το λάστιχο έχει μεγάλη .
Το πιο σκληρό ύλικό στην κλίμακα του Mosh είναι το
Ο χαλκός έχει μεγάλη
Ο μόλυβδος και ο υδράργυρος έχουν μεγάλη
Το λιγότερο σκληρό υλικό στην κλίμακα του Mosh είναι ο
Ο χαλαζίας έχει μεγαλύτερη από το γύψο
Το κοινό γυαλί έχει μεγάλη
Μία από τις ιδιότητες των υλικών καθώς και από τις αισθήσεις μας είναι η
Τα αρώματα έχουν ευχάριστη