Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   λέξη      λεξη   
α. Τα στερεά έχουν όγκο και σχήμα. Τα υγρά έχουν όγκο και σχήμα. Τα αέρια έχουν όγκο και σχήμα.
β. Η φυσική κατάσαση ενός υλικού μπορεί να αλλάξει, αν μεταβληθούν ή/ και .