Αντιστοιχίστε τα υλικά της πρώτης στήλης με ένα προϊόν ή μία δραστηριότητα που αυτό χρησιμοποιείται

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
Χρώματα
Κράμα αλουμινίου
Βαμβάκι
Φυσικό αέριο