Συμληρώστε τα κενά

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Απολυμαίνει      Θεραπεύουν      Πολεμικά      Τεχνικά      έντομα      έργα      αποσυντίθενται      κατασκευές      παράνομη      παρενέργειες      πολεμικών      τροφίμων      υγεία      ωφέλιμα   
Προϊόντα Επωφελείς χρήσεις Επιζήμιες χρήσεις

Φάρμακα: Επωφελείς χρήσεις: , Επιζήμιες χρήσεις: Προκαλούν
Εκρηκτικά: Επωφελείς χρήσεις: Επιζήμιες χρήσεις: μέσα, αλιεία
Εντομοκτόνα: Επωφελείς χρήσεις: Σκοτώνουν επιβλαβή Επιζήμιες χρήσεις: Σκοτώνουν πουλιά και έντομα
Χλώριο: Επωφελείς χρήσεις: το νερό Επιζήμιες χρήσεις: Είναι συστατικό αερίων
Συντηρητικά τροφίμων: Επωφελείς χρήσεις: Διατήρηση Επιζήμιες χρήσεις: Παρενέργειες στην μας
Πλαστικά: Επωφελείς χρήσεις: Πρώτη ύλη για χρήσιμες Επιζήμιες χρήσεις: Δεν εύκολα

Οι λέξεις που λείπουν:
Απολυμαίνει Θεραπεύουν Πολεμικά Τεχνικά έντομα έργα αποσυντίθενται κατασκευές παράνομη παρενέργειες πολεμικών τροφίμων υγεία ωφέλιμα