Ποια υλικά είναι φυσικά και ποια δημιουργούνται από τον άνθρωπο;

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
Μακαρόνια
Αργό πετρέλαιο
Σύνεφα
Φύλλο χαρτιού
Φύλλο δέντρου
Πλαστικό μπουκάλι
Άμμος θάλασσας
Τσιμέντο