ΤΑ ΜΟΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Γ. ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
2105691694

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   άτομα      άτομο      αναλογία      ατομικότητα      ελεύθερη      μικρότερο      μοριακός      μόριο   
α)Μόριο είναι το σωματίδιο της ύλης σε κατάσταση.
β)Ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν το μόριο ενός στοιχείου ονομάζεται του στοιχείου.
γ) Ο τύπος μιας χημικής ένωσης δείχνει το είδος των στοιχείων και την των ατόμων.
δ) Το του οξυγόνου αποτελείται από δύο άτομα.
β)Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο υδρογόνου και ένα οξυγόνου.
γ) Δύο ή περισσότερα άτομα ενός στοιχείου ενώνονται και σχηματίζουν το του στοιχείου.