5.1 Μηχανικά κύματα-5.2 Κύμα και ενέργεια

Συμπλήρωση κενών λέξεων
Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Κύμα      διάδοσης      διάμηκες      διαδόνται      διαμήκη      εγκάρσιο      ενέργεια      υγρά      υλικά      ύλη   
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΚΕΝΑ
Κύμα - διάδοσης - διάμηκες - διαδόνται - διαμήκη - εγκάρσιο - ενέργεια - υγρά - υλικά - ύλη
-

1. Τα ηχητικά και τα σεισμικά κύματα είναι κύματα
2. Τα κύματα δε σε όλα τα μηχανικά μέσα
3. ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής σ’ ένα χώρο.
4. Τα κύματα μπορούν να δημιουργηθούν όταν ένα σύστημα διαταράσσεται από την κατάσταση ισορροπίας του και ταξιδεύει από μια περιοχή του συστήματος σε μια άλλη.
5. Η δημιουργία κάθε είδους μηχανικού κύματος απαιτεί κάποιο υλικό μέσα στο οποίο μεταφέρεται η μηχανική ενέργεια. Το υλικό αυτό ονομάζεται μέσο του κύματος
6. Όταν τα σωματίδια του μέσου διάδοσης του κύματος ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. τότε το κύμα ονομάζεται κύμα.
7. Όταν τα σωματίδια του μέσου μέσα στο οποίο διαδίδεται το κύμα ταλαντώνονται κατά την ίδια διεύθυνση που διαδίδεται το κύμα τότε το κύμα ονομάζεται κύμα.
8. Το κύμα μεταφέρει σε κάθε σωματίδιο του μέσου διάδοσης του κύματος χωρίς να μεταφέρει
9. Τα μηχανικά κύματα έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά διαδίδονται μέσα στα μέσα και μεταφέρουν μηχανική ενέργεια.
10. Τα ηχητικά κύματα είναι κύματα.
11. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, στα και στα αέρια,
12. Τα εγκάρσια διαδίδονται μόνο στα στερεά