Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Συχνότητα      Χερτζ      μάζα      μήκος      μεγαλύτερη      μεγαλώσουμε      περίοδο      περίοδος      περιστροφή      περιόδου      πλάτος      συχνότητα      τόπο      Hertz   

Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις

Συχνότητα - Χερτζ - μάζα - μήκος - μεγαλύτερη - μεγαλώσουμε - περίοδο - περίοδος - περιστροφή - περιόδου - πλάτος - συχνότητα - τόπο - Hertz


1. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώμα για να εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση, ονομάζεται της ταλάντωσης (Τ).
2. (f) ονομάζεται ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί το σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
3. Η συχνότητα ισούται με το αντίστροφο της
4. Μονάδα μέτρησης της συχνότητας είναι το ().
5. Η συχνότητα ταλάντωσης ενός σώματος είναι 1/s = 1 Hz όταν εκτελεί μια πλήρη σε χρονικό διάστημα 1 δευτερόλεπτου.
6. Η μέγιστη απομάκρυνση ενός σώματος από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται και της ταλάντωσης.
7. Εφόσον ένα εκκρεμές εκτελεί ταλάντωση, η κίνησή του περιγράφεται από τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ταλάντωσης, δηλαδή την , τη και το πλάτος
8. Η περίοδος του εκκρεμούς δεν εξαρτάται από την του, δεν εξαρτάται από το , όταν εκτρέπεται κατά μικρή γωνία θ (μικρότερη από 10 μοίρες).
9. Η περίοδος του εκκρεμούς αυξάνεται όταν το μήκος του νήματος.
10. Ένα εκκρεμές που έχει μεγάλο μήκος έχει μεγαλύτερη από ένα άλλο μικρότερου μήκους.
11. Όλα τα εκκρεμή που έχουν το ίδιο έχουν την ίδια ταλάντωσης (ανεξάρτητα από το πλάτος και τη μάζα).
12. Η περίοδος του εκκρεμούς εξαρτάται από τον στον οποίο βρίσκεται.
13. Αν βρισκόμαστε στον Ισημερινό το ίδιο εκκρεμές ταλαντώνεται με περίοδο απ' ό,τι στους πόλουςΣυχνότητα Χερτζ μάζα μήκος μεγαλύτερη μεγαλώσουμε περίοδο περίοδος περιστροφή περιόδου πλάτος συχνότητα τόπο Hertz