Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Τζάουλ      έντασης      αδρανές      αντίστασή      ασφάλειες      αυξάνεται      βολφράμιο      βραχυκύκλωμα      είδος      εννεαπλασιάζεται      θερμική      θερμοκρασίας      κενό      μάζα      μέταλλα      σειρά      τήξη      τετραγώνου      τετραπλασιάζεται      τηκόμενες      φωτεινή      χημικές      χρόνου      m      R   
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις

Τζάουλ - έντασης - αδρανές - αντίστασή - ασφάλειες - αυξάνεται - βολφράμιο - βραχυκύκλωμα - είδος - εννεαπλασιάζεται - θερμική θερμοκρασίας - κενό - μάζα - μέταλλα - σειρά - τήξη - τετραγώνου - τετραπλασιάζεται - τηκόμενες - φωτεινή - χημικές - χρόνου - m - R1. Η σύνδεση της ασφάλειας στο κύκλωμα γίνεται πάντοτε σε με τη συσκευή που θέλουμε να προστατέψουμε.
2. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του .
3. Πάνω στον αντιστάτη η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα μετατρέπεται σε .
4. Η ποσότητα της θερμότητας (Q) που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη είναι ανάλογη του της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από αυτόν.
5. Αν διπλασιάζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από αυτόν .
6. Αν τριπλασιάζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, το ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται
7. Μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσό της θερμότητας που μεταφέρετε από ένα αντιστάτη σ’ ένα υλικό με τη βοήθεια της εξίσωσης της θερμιδομετρίας Q = c • • Δθ
8. Η ποσότητα θερμότητας (Q) που μεταφέρεται σ' ένα σώμα για ορισμένο χρονικό διάστημα (t) εξαρτάται από το του υλικού του σώματος που μεταφέρεται η θερμότητα (c ) από τη (m) του σώματος και από τη μεταβολή της του (Δθ).
9. Μία κατηγορία ηλεκτρικών ασφαλειών είναι οι ασφάλειες. Αποτελούνται από έναν αντιστάτη κατασκευασμένο από εύτηκτο μέταλλο και η λειτουργία τους στηρίζεται στο φαινόμενο .
10. Η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη είναι ανάλογη της του
11. Η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη είναι ανάλογη του διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος
12. Να συμπληρώσετε το νόμο του Τζάουλ : Q = Ι2• • t
13. Στους λαμπτήρες πυράκτωσης ένα μέρος της θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε .
14. Για να μην προκληθεί του μετάλλου σ’ ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως το σύρμα κατασκευάζεται από δύστηκτα , όπως το
15. Για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες αντιδράσεις σ’ ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως τοποθετούμε το σύρμα σε χώρο που περιβάλλεται από γυάλινο περίβλημα και υπάρχει αέριο ή σε χώρο από αέρα .
16. Εξαιτίας βλάβης μιας συσκευής ή από ένα τυχαίο γεγονός, οι δύο πόλοι μιας ηλεκτρικής πηγής συνδέονται μεταξύ τους με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης. Μια τέτοια σύνδεση συχνά ονομάζεται
17. Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμική σ' έναν αγωγό είναι ανάλογη του τετραγώνου της του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από αυτόν (νόμος του Τζάουλ).
18. Για να προστατέψουμε τις συσκευές από ένα ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα, χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρικές .