Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Αυξάνεται      αγωγός      ανάλογη      αντίστασης      αντιστρόφως      αυξάνεται      είδος      ελαττώνεται      εμβαδόν      θερμικός      θερμοκρασία      καλύτερος      μήκος      μεταβάλλουμε      ποτενσιόμετρο      ροοστάτης      υλικό   


Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις.
Αυξάνεται - αγωγός - ανάλογη - αντίστασης -αντιστρόφως - αυξάνεται- είδος - ελαττώνεται - εμβαδόν - θερμικός - θερμοκρασία - καλύτερος -μήκος - μεταβάλλουμε - ποτενσιόμετρο ροοστάτης -υλικό


1. Η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος εξαρτάται από το από το οποίο είναι φτιαγμένο, από τις διαστάσεις του, δηλαδή το και το της διατομής του, καθώς και τη θερμοκρασία του.
2. Η αντίσταση ενός αγωγού είναι του μήκους των συρμάτων.
3. Η αντίσταση ενός αγωγού είναι ανάλογη του εμβαδού διατομής των συρμάτων.
4. Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται και από το του υλικού.
5. Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών με τη θερμοκρασία.
6. Ο μεταβλητός αντιστάτης είναι ένας αντιστάτης του οποίου την αντίσταση μπορούμε να μετακινώντας ένα δρομέα ή περιστρέφοντας ένα κουμπί.
7. Ο χαλκός είναι καλύτερος του ηλεκτρικού ρεύματος από το αλουμίνιο.
8. Η τιμή της ειδικής αντίστασης ενός αγωγού εξαρτάται από τη του αγωγού. όταν μεγαλώνει η θερμοκρασία.
9. Ο αριθμός α ονομάζεται συντελεστής ειδικής .
10. Αντίθετα με τους αγωγούς η ειδική αντίσταση των ημιαγωγών με τη θερμοκρασία.
11. Όσο μικρότερη είναι η ειδική αντίσταση ενός υλικού, τόσο αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος είναι.
12. Ο μεταβλητός αντιστάτης ονομάζεται όταν τον συνδέσουμε κατάλληλα σ' ένα κύκλωμα για να ρυθμίζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει μια συσκευή.
13. Ο μεταβλητός αντιστάτης ονομάζεται όταν τον συνδέσουμε κατάλληλα σ' ένα κύκλωμα για να ρυθμίζουμε την ηλεκτρική τάση στα άκρα μιας συσκευής.