Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   ένταση      αέρια      αγωγοί      αμπερόμετρα      δυσκολία      ηλεκτρικό      ηλεκτρονίων      ηλεκτρόνια      ημιαγωγούς      θέρμανση      θερμοκρασίας      καλύτερος      μαγνητικά      μεγαλύτερο      μονωτές      πηγή      πολύμετρα      πραγματική      προσανατολισμένη      ρεύμα      σειρά      συμβατική      σωματιδίων      τάση      φθορισμού      Ampere      Coulomb   
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις:
ένταση - αέρια - αγωγοί - αμπερόμετρα - δυσκολία - ηλεκτρικό - ηλεκτρονίων - ηλεκτρόνια - ημιαγωγούς - θέρμανση - θερμοκρασίας - καλύτερος - μαγνητικά - μεγαλύτερο μονωτές - πηγή - πολύμετρα - πραγματική - προσανατολισμένη - ρεύμα - σειρά - συμβατική - σωματιδίων - τάση - φθορισμού - Ampere - Coulomb


1. Τα σώματα στα οποία είναι δυνατόν να δημιουργηθεί προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων, είναι οι .
2. Ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα την προσανατολισμένη κίνηση των ή γενικότερα των φορτισμένων .
3. Τα σώματα στα οποία δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων ονομάζονται .
4. Ορισμένα υλικά κάτω από ορισμένες συνθήκες συμπεριφέρονται άλλοτε ως αγωγοί και άλλοτε ως μονωτές. Αυτά τα υλικά τα ονομάζουμε .
5. Στους μεταλλικούς αγωγούς τα σωματίδια που εκτελούν την κίνηση είναι τα ελεύθερα . Λέμε τότε ότι ηλεκτρικό διαρρέει τον αγωγό.
6. Ο χαλκός είναι αγωγός από το σίδηρο.
7. Μέσα στους μονωτές τα ηλεκτρόνια κινούνται αλλά με πολύ μεγαλύτερη απ' όση στους αγωγούς.
8. Ηλεκτρικό ρεύμα μπορούμε εύκολα να προκαλέσουμε με τη βοήθεια μιας μπαταρίας.
9. Μεταξύ των πόλων της ηλεκτρικής πηγής δημιουργείται πεδίο. Αυτό έχει τη ικανότητα να δημιουργήσει ηλεκτρικό .
10. Η μπαταρία είναι μια ηλεκτρική .
11. Όσο είναι το ποσό του ηλεκτρικού φορτίου που διέρχεται από μια διατομή ενός αγωγού τόσο ισχυρότερο είναι το ηλεκτρικό που διαρρέει τον αγωγό.
12. Ορίζουμε την (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ως το φορτίο (q) που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα (t) προς το χρονικό διάστημα.
13. Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι θεμελιώδες μέγεθος και μονάδα μέτρησής της είναι το 1 (1 A) (Αμπέρ).
14. Ένα είναι το φορτίο που διέρχεται κάθε δευτερόλεπτο από μια διατομή ενός αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 Ampere.
15. Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για να μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται .
16. Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από έναν αγωγό, παρεμβάλλουμε το αμπερόμετρο, έτσι ώστε το προς μέτρηση ρεύμα να διέλθει μέσα από αυτό . Αυτός ο τρόπος σύνδεσης του οργάνου λέγεται σύνδεση σε .
17. Τα σύγχρονα αμπερόμετρα είναι ενσωματωμένα σε όργανα πολλαπλής χρήσης που ονομάζονται .
18. Με το πολύμετρο μπορούμε να μετράμε και άλλα μεγέθη, όπως ηλεκτρική και αντίσταση.
19. Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων σ' ένα μεταλλικό αγωγό είναι η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.
20. Η φορά κίνησης των θετικών φορτίων σ' έναν αγωγό ονομάζεται φορά του ηλεκτρικού ρεύματος
21. Στις λαμπτήρας το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί την εκπομπή φωτός λόγω της διέλευσής του από αέρια .
22. Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί τη των σωμάτων τα οποία διαρρέει.
23. Οι αγωγοί τους οποίους διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργούν γύρω τους πεδία
24. Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί την εκπομπή φωτός είτε λόγω αύξησης της είτε λόγω της διέλευσής του από .