Να αντιστοιχίσετε τις ηλεκτρικές πηγές στης στήλης Ι με το είδος της ενέργειας που μετατρέπουν σε ηλεκτρική στη στήλη ΙΙ

Φροντιστήριο Νεόραμα

κοινή μπαταρία
θερμοστοιχείο
γεννήτρια
μπαταρία αυτοκινήτου
φωτοστοιχείο