Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Ωμ      ένταση      έντασης      αντίσταση      αντιστάτες      δίπολα      δυσκολίας      ενέργεια      ηλεκτρική      ηλεκτρονίων      θερμική      μεταλλικού      πολύμετρα      ρεύματος      τάσης      ωμόμετρα      1/R   

Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις:
Ωμ - ένταση - έντασης - αντίσταση - αντιστάτες - δίπολα - δυσκολίας - ενέργεια - ηλεκτρική - ηλεκτρονίων - θερμική - μεταλλικού - πολύμετρα - ρεύματος - τάσης - ωμόμετρα - 1/R

1. Ηλεκτρικά ονομάζονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτουν δύο άκρα (πόλους) με τα οποία συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
2. Τα ηλεκτρικά δίπολα μετατρέπουν την του ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε άλλη μορφή ενέργειας.
3. Ο τρόπος που μεταβάλλεται η του ρεύματος του διπόλου όταν μεταβάλλουμε την τάση στους πόλους του εξαρτάται από το διπόλο.
4. Ηλεκτρική ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της ηλεκτρικής (V) που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς την (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει.
5. Η μονάδα αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το (1 Ohm).
6. Η μέτρηση της αντίστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με όργανα που ονομάζονται . Συνήθως τα ωμόμετρα είναι ενσωματωμένα στα .
7. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορία διπόλων που ονομάζονται , για τους οποίους η αντίσταση R είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη της που εφαρμόζεται στα άκρα τους και της του ηλεκτρικού ρεύματος που τους διαρρέει
8. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού με σταθερά αναλογίας το .
9. Γενικά με τον όρο αντιστάτη χαρακτηρίζουμε κάθε δίπολο που ικανοποιεί το νόμο του Οι αντιστάτες έχουν μια επιπλέον ιδιότητα: μετατρέπουν εξ ολοκλήρου την ενέργεια σε .
10. Η αντίσταση είναι ένα μέτρο της που προβάλλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού μέσα από αυτόν.
11. Η αντίσταση του αγωγού προέρχεται από τις συγκρούσεις των ελεύθερων με τα ιόντα του μετάλλου.