Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Ε      ένταση      απόσταση      διεύθυνσή      δύναμη      επίπεδος      ηλεκτρικές      ηλεκτρική      ηλεκτρικό      μεγαλύτερο      ομογενές      παράλληλες      πεδίο      πεδίου      πυκνές      πυκνότητά      φορτισμένα      φορτισμένο   


Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις:
Ε - ένταση - απόσταση - διεύθυνσή - δύναμη - επίπεδος - ηλεκτρικές - ηλεκτρική - ηλεκτρικό - μεγαλύτερο - ομογενές - παράλληλες - πεδίο - πεδίου - πυκνές - πυκνότητά - φορτισμένα - φορτισμένο


1. Σύμφωνα με το νόμο του Κουλόμπ η ηλεκτρική δύναμη δρα από χωρίς να μεσολαβεί κάποιο υλικό μέσο μεταξύ των φορτισμένων σωμάτων.
2. Μια περιοχή του χώρου ονομάζεται ηλεκτρικό , αν ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις σε κάθε σώμα που φέρνουμε μέσα σ' αυτή.
3. Ο Άγγλος φυσικός Μάικλ Φαραντέι για να περιγράψει τις αλληλεπιδράσεις των σωμάτων από απόσταση, επινόησε την έννοια του δυνάμεων.
4. Γύρω από κάθε φορτισμένο σώμα δημιουργείται πεδίο.
5. Τα σώματα αλληλεπιδρούν μέσω των πεδίων που δημιουργούν.
6. Στο χώρο γύρω από ένα φορτισμένο σώμα ασκούνται δυνάμεις.Επομένως ο χώρος γύρω από κάθε φορτισμένο σώμα αποκτά την εξής ιδιότητα: «Σε κάθε σώμα που τοποθετείται σε αυτόν ασκείται δύναμη». Λέμε τότε ότι στο χώρο υπάρχει πεδίο
7. Όσο είναι το φορτίο που φέρνουμε σ' ένα σημείο του πεδίου τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη που ασκεί το πεδίο σ' αυτό.
8. Ένας τρόπος περιγραφής του ηλεκτρικού είναι μέσω του μεγέθους που λέγεται του ηλεκτρικού πεδίου.
9. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου συνδέεται με τη που ασκείται από το πεδίο σε θετικό ηλεκτρικό φορτίο 1 C και τη συμβολίζουμε με το .
10. Το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται στο χώρο μεταξύ δύο αντίθετα φορτισμένων παράλληλων μεταλλικών πλακών ονομάζεται
11. Στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο οι δυναμικές γραμμές είναι ευθείες, και ισαπέχουσες .
12. Σε περιοχές όπου οι δυναμικές γραμμές είναι το πεδίο είναι ισχυρότερο απ’ ό,τι είναι σε περιοχές όπου οι δυναμικές γραμμές είναι λιγότερο πυκνές.
13. Το σύστημα που παράγει ένα ομογενές πεδίο ονομάζεται πυκνωτής.
14. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου σχεδιάζονται έτσι ώστε η τους σε κάθε σημείο του πεδίου να συμπίπτει με τη διεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης στο σημείο αυτό.
15. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου σχεδιάζονται έτσι ώστε η τους σε κάθε σημείο του πεδίου να δείχνει το πόσο ισχυρό είναι το πεδίο στο σημείο αυτό.