Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   ίσα      αντίθετη      απόστασης      διανυσματικό      διπλασιάζεται      εννέα      ευθεία      μικρές      μονάδων      σημειακά      υλικό      φορτίο      φορτίων   

Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις:
ίσα - αντίθετη - απόστασης - διανυσματικό - διπλασιάζεται - εννέα - ευθεία - μικρές - μονάδων - σημειακά - υλικό - φορτίο - φορτίων

1. Φέρουμε δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όταν υποδιπλασιάζουμε το φορτίο της μιας σφαίρας, η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους .
2. Η ηλεκτρική δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της μεταξύ δύο σφαιρών.
3. Η ηλεκτρική δύναμη είναι ανάλογη με το ηλεκτρικό κάθε σφαίρας και επομένως με το γινόμενο τους όταν η απόσταση των σφαιρών είναι σταθερή.
4. Όταν η απόσταση δύο σφαιρών τριπλασιάζονται, η ηλεκτρική δύναμη γινόταν φορές μικρότερη
5. Η ηλεκτρική δύναμη είναι μέγεθος, έχει διεύθυνση και φορά.
6. Η τιμή της σταθεράς αναλογίας Κ εξαρτάται από το μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτισμένα σώματα.
7. Η τιμή της σταθεράς αναλογίας Κ εξαρτάται από το σύστημα των που χρησιμοποιούμε.
8. Τα σώματα των οποίων οι διαστάσεις είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τη μεταξύ τους απόσταση ονομάζονται φορτία.
9. Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης (F) με την οποία αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτία (q1 και q2) είναι ανάλογο του γινομένου των και αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους (r)
10. Η διεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης βρίσκεται στην που συνδέει τα δύο σημειακά φορτία.
11. Ο νόμος του Κουλόμπ ισχύει για φορτισμένα σώματα των οποίων οι διαστάσεις είναι πολύ σε σχέση με τη μεταξύ τους απόσταση ή για φορτισμένες σφαίρες.
12. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα για τη δράση-αντίδραση, οι δύο δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων έχουν φορά και μέτρα.