Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   άθροισμα      ανάλογη      απωστικές      απόσταση      αρνητικά      αρνητικό      δύο      ελκτικές      ηλεκτρικά      θετικά      θετικό      ουδέτερο      υλικό      ύλης      1 Coulomb   


Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τις κατάλληλες λέξεις:
απόσταση - αρνητικά -απωστικές - θετικά ελκτικές - ουδέτερο - δύο - ελκτικές - αρνητικό - άθροισμα - 1 Coulomb - ηλεκτρικά - ανάλογη - ύλης - θετικό - ανάλογη - υλικό

1. Όταν έχουν φορτία διαφορετικού είδους (ή ότι είναι αντίθετα φορτισμένα) οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι
2. Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικές δυνάμεις λέμε ότι είναι φορτισμένα, έχουν δηλαδή ηλεκτρικό φορτίο.
3. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι μια ιδιότητα της .
4. Έχουμε διαφορετικά είδη φορτίου.
5. Τα θετικά φορτισμένα σώματα έχουν συνολικό φορτίο
6. Τα αρνητικά φορτισμένα σώματα έχουν συνολικό φορτίο
7. Όταν δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα έχουν φορτίο ίδιου είδους οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι
8. Όταν δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα έχουν φορτία διαφορετικού είδους οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι
9. Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ φορτισμένων σωμάτων είναι του ηλεκτρικού φορτίου τους.
10. Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ φορτισμένων σωμάτων εξαρτάται από την που υπάρχει μεταξύ τους
11. Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ φορτισμένων σωμάτων εξαρτάται και το μέσο μέσα στο οποίο βρίσκεται.
12. Η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το (.........................).
13. Το σώμα που έχει ολικό φορτίο μηδέν ονομάζεται ή αφόρτιστο
14. Όταν μια γυάλινη ράβδο την τρίψουμε με μεταξωτό ύφασμα, φορτίζεται
15. Μια πλαστική ράβδο, όταν την τρίψουμε με μάλλινο ύφασμα, φορτίζεται
16. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ένα φορτισμένο σώμα είναι του ηλεκτρικού του φορτίου.
17. Το ολικό φορτίο δύο ή περισσότερων φορτισμένων σωμάτων ισούται με το των φορτίων τους.