Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων

Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   άτομα      αντίθετα      αρνητικό      ατόμου      ηλεκτρονίων      ηλεκτρόνια      θετικά      θετικό      ιόν      κβάντα      κβάντωση      μάζες      μεγέθους      νετρόνιο      ουδέτερο      πρωτονίου.      πρωτόνια      πυρήνα      σωματίδια      τριβή      φορτία   

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τις κατάλληλες λέξεις:
άτομα - αντίθετα - αρνητικό - ατόμου -ηλεκτρονίων - ηλεκτρόνια - θετικά - θετικό - ιόν - κβάντα - κβάντωση - μάζες - μεγέθους νετρόνιο - ουδέτερο - πρωτονίου - πρωτόνια - πυρήνα - σωματίδια - τριβή - φορτία1. Όλα τα υλικά σώματα αποτελούνται από μικροσκοπικά σωματίδια που ονομάζονται .
2. Κάθε άτομο αποτελείται από έναν γύρω από τον οποίο περιφέρονται τα .
3. Οι πυρήνες είναι σύνθετα σωματίδια . Αποτελούνται από και νετρόνια.
4. Ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια είναι φορτισμένα .
5. Το πρωτόνιο είναι φορτισμένο, ενώ το δεν έχει φορτίο, δηλαδή είναι ηλεκτρικά .
6. Ο πυρήνας έχει φορτίο, ενώ κάθε ηλεκτρόνιο .
7. Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο έχουν φορτία ακριβώς ίδιου όμως : το φορτίο του πρωτονίου είναι + 1,6x10-19 C, ενώ του ηλεκτρονίου είναι -1,6x10-19 C.
8. Τα φορτία του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου είναι τα πιο μικρά που έχουν παρατηρηθεί ελεύθερα στη φύση.
9. Ο αριθμός των πρωτονίων του άτομου είναι ίσος με τον αριθμό των του.
10. Tα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα.
11. Το πρωτόνιο και το νετρόνιο έχουν σχεδόν ίσες .
12. Η μάζα του ηλεκτρονίου είναι μικρότερη από αυτή του
13. Όταν ένα άτομο να αποβάλει είτε ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια είτε προσλάβει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην ηλέκτριση των σωμάτων με , το άτομο αποκτά θετικό ή φορτίο αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση το άτομο παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και ονομάζεται .
14. Tο ολικό φορτίο ενός είναι ίσο με το μηδέν.
15. Στην περίπτωση που ένα σώμα έχει προσλάβει ηλεκτρόνια αποκτά πλεόνασμα ηλεκτρονίων, οπότε παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και αποκτά φορτίο.
16. Η φόρτιση των σωμάτων γίνεται με μεταφορά
17. Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε «πακετάκια» τα οποία ονομάζουμε . και αυτή του την ιδιότητα την ονομάζουμε