Φροντιστήριο Νεόραμα

Συμπλήρωση κενών λέξεων - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

  
Συμπληρώστε με μικρά τονούμενα ελληνικά (τις περισσότερες φορές μπορούν να παραληφθούν οι τόνοι, χωρίς να λαμβάνεται λανθασμένη απάντηση).
   Ηλεκτρισμένα      απωστικές      απόσταση      εκκρεμές      ηλεκτρική      ηλεκτρισμένο   
Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τις κατάλληλες λέξεις:
απωστικές - ηλεκτρισμένα - απόσταση -ηλεκτρική - εκκρεμές- ηλεκτρισμένο


1. λέμε ότι είναι σώματα που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο σώμα,
2. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται .
3. Για να ελέγξουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο, χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό .
4. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από .
5. Ένα σώμα έλκει το μπαλάκι του εκκρεμούς χωρίς να έρχεται σε επαφή μαζί του.
6. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο ηλεκτρισμένα σώματα άλλοτε είναι ελκτικές και άλλοτε .