Δυνάμεις

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΕΠΑ.Λ.
Φροντιστήριο Νεόραμα
ΤΗΛ: 210 5691694

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με άριστα το 100. Αν απαντήσετε στην ερώτηση με περισσότερες από μία προσπάθειες, σας αφαιρούνται βαθμοί.
   αλληλεπιδράσεις      αλληλεπιδρούν      ανάλογη      απόσταση      διάνυσμα      διανυσματικό      δυνάμεων      δυναμομέτρων      επαφή      κίνηση      μορφή      Newton   
i. Οι δυνάμεις προκαλούν α) μεταβολή στην των σωμάτων β) την τους.
ii. Όλες οι δυνάμεις που εμφανίζονται στη φύση έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: εμφανίζονται πάντα ως μεταξύ δυο σωμάτων: λέμε ότι τα σώματα Η δύναμη είναι μέγεθος και παριστάνεται ως
ίίί. Για να μελετήσουμε τις δυνάμεις, τις κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες. Δυνάμεις που ασκούνται κατά την δύο σωμάτων και δυνάμεις που ασκούνται από .
ίν. Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι με τη δύναμη που ασκείται σ' αυτό. Την παραπάνω ιδιότητα των ελατηρίων την εκμεταλλευόμαστε στην κατασκευή οργάνων μέτρησης
των . Η μονάδα δύναμης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) ονομάζεται .