Διαγράμματα Κινήσεων

Ταιριάξτε τα αντικείμενα της δεξιάς στήλης με τ΄ αντίστοιχα της αριστερής στήλης.